Tipula spp.

Emelten

Algemeen

Een emelt is de larve van een langpootmug. Het is een pootloze, grauwe larve, zonder duidelijke kop die tussen de 2,5 tot 5 cm lang wordt. In Nederland zijn met name soorten uit het geslacht Tipula algemeen.

Levenscyclus en uiterlijk van langpootmuggen

De koollangpootmug, Tipula oleracea vliegt van april tot juni en een tweede generatie van augustus tot oktober. De eerste generatie emelten van de Tipula oleracea veroorzaken schade in de zomer en in de late herfst tot mei (de tweede generatie).

De wiedelangpootmug, Tipula paludosa heeft 1 generatie per jaar en vliegt alleen in augustus en september. Emelten van de Tipula paludosa veroorzaken vooral in de late herfst tot mei schade.

Larven van kevers (engerlingen) en langpootmuggen (emelten).

Bestrijden van Emelten

Koppert heeft twee verschillende insectparasitaire nematoden die ingezet kunnen worden als biologische gewasbescherming van emelten.

Emelten kunnen in het voorjaar bestreden worden met Entonem, bij een bodemtemperatuur vanaf 6-8°C. In het najaar kunnen emelten ook bestreden worden met Entonem, maar bij een temperatuur vanaf en hoger dan 14°C adviseren wij om Capsanem in te zetten. Bij grote plaagdruk de toepassing herhalen. Over het algemeen geldt; hoe hoger de bodem temperatuur, hoe effectiever de toepassing.

Meer over de producten