Warm weer en oostenwind: de plaagdruk loopt sterk op!

Door het warme weer en de oostenwind is een aantal plagen zeer actueel geworden. Zo steekt spint de kop op. Op haarden kunnen telers Spidex inzetten, dit is de roofmijt Phytoseiulus persimilis. In een aantal gewassen is de galmug Feltiella acarisuga, oftewel Spidend, ook al spontaan aanwezig, maar niet in die mate dat voldoende sterke populaties beschikbaar zijn.

Bladluizen
Met de hoge temperaturen is onvermijdelijk ook de druk van bladluizen enorm toegenomen. Dit terwijl het aantal chemische middelen onder druk staat en handelsbedrijven steeds vaker producten mijden die met behulp van neonicotinoïden zijn opgekweekt. Een biologische aanpak van de luizen is dus steeds belangrijker. Sluipwespen en de galmug Aphidend (Aphidoletes aphidimyza) zijn de aangewezen bestrijders om de luizen onder controle te houden.
Op haarden kunnen de telers Chrysopa inzetten, dit zijn de larven van de gaasvlieg Chrysoperla carnea. In buitenteelten maar ook in plantsoenen, op bomen en struiken (onder meer rozen) kunnen zij goed werk verrichten, ze kunnen immers niet wegvliegen.

Trips
Trips is eveneens in veel gewassen sterk gegroeid. Hang veel of extra vangkaarten op en verhoog het aantal per vierkante meter ingezette roofmijten. Het juiste aantal is sterk afhankelijk van het gewas en de plaagdruk. Vraag daarom uw begeleider om een advies op maat.

Roofmijten tegen spint

30 03 2018

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...

Buxusmot in opmars

22 02 2018

De buxusmot vormt een bedreiging voor boomkwekerijen, parken en tuinen. De buxusmot werd voor het eerst in 2007 in Nederland gesignaleerd en is...

Vermijd een plant in stress

06 06 2017
Vermijd planten in stress met Vidi Terrum

Verschillende gewassen onder glas zijn minder goed bestand tegen de hoge etmaaltemperaturen van de laatste tijd. De plant gaat dan in de stress, met...

Pas op voor spint

27 04 2017

Door de hoge temperaturen van begin april ontwikkelen de plagen in de boomkwekerij zich snel. Ook spint kan nu sterk opkomen, met name onder glas....