Trips in buitenteelten: sluit vervelende verrassingen uit

trips in buitenteelten

 Vooral in de kas, maar ook in de buitenteelten komen we in diverse gewassen trips tegen, zoals in clematis, hortensia, syringa, fraxinus en fuchsia. In de kas gaat het vooral om Californische trips en om Trips tabaci. Buiten komen ook andere soorten voor, die soms wel, soms geen schade veroorzaken.

Twijfelt u om welke soort het gaat en wilt u vervelende verrassingen uitsluiten? Vraag Koppert dan om de in uw gewas aangetroffen trips te determineren.

In dat geval moet u volwassen exemplaren opsturen. Het is namelijk niet mogelijk om een van een Horiver vangkaart geplukte trips te determineren, omdat bijvoorbeeld het aantal antennedelen en de borstharen vaak de onderscheidende kenmerken zijn.

Met de uitslag van het determinatieonderzoek weet u om welke soort het gaat en kunt u vervolgens de juiste maatregelen nemen.

Roofmijten tegen spint

30 03 2018

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...

Buxusmot in opmars

22 02 2018

De buxusmot vormt een bedreiging voor boomkwekerijen, parken en tuinen. De buxusmot werd voor het eerst in 2007 in Nederland gesignaleerd en is...

Vermijd een plant in stress

06 06 2017
Vermijd planten in stress met Vidi Terrum

Verschillende gewassen onder glas zijn minder goed bestand tegen de hoge etmaaltemperaturen van de laatste tijd. De plant gaat dan in de stress, met...

Pas op voor spint

27 04 2017

Door de hoge temperaturen van begin april ontwikkelen de plagen in de boomkwekerij zich snel. Ook spint kan nu sterk opkomen, met name onder glas....