Roofmijten tegen spint

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical toepassen.

De roofmijt Neoseiulus californicus (Spical) heeft de afgelopen jaren keer op keer bewezen de beste spint bestrijder te zijn in de boomkwekerij. Bij een toename van de spint kan Spidex worden uitgezet in de haarden, deze snelle roofmijt is in staat om deze haarden op te ruimen. Als de spint echter op is, eten deze roofmijten elkaar op (ook de reden dat je ze niet preventief uitzet). De galmug (Spidend) kan daarnaast, als extra hulp worden ingezet als er een beginnende aantasting is. De galmug is ‘s nachts actief, zoekt de spinthaarden zelf op en legt eitjes waar larven uitkomen die de spint leeg zuigen.

Na ijsheiligen kan ook buiten prima worden gewerkt met roofmijten tegen spint. Roofmijten kunnen niet weg vliegen en zullen dus op de planten blijven om de spint te bestrijden. Zeker in geval van “dichte” gewassen waar je met een bespuiting moeilijk bij komt zijn roofmijten de ideale oplossing.

Toepassing
De effectiviteit van de biologische bestrijding wordt verhoogd door het uitzetten van de roofmijten met een Mini-Airbug. Bij het handmatig uitstrooien over het gewas hangt de mate van verspreiding af van de mobiliteit van de bestrijder. Met de Mini-Airbug wordt de roofmijt direct met de introductie optimaal over het gewas verspreid. De roofmijten raken niet beschadigd; hier heeft Koppert veel onderzoek naar gedaan. Op deze manier kunnen de roofmijten direct aan de slag en zijn op iedere plant natuurlijke vijanden aanwezig.

Buxusmot in opmars

22 02 2018

De buxusmot vormt een bedreiging voor boomkwekerijen, parken en tuinen. De buxusmot werd voor het eerst in 2007 in Nederland gesignaleerd en is...

Vermijd een plant in stress

06 06 2017
Vermijd planten in stress met Vidi Terrum

Verschillende gewassen onder glas zijn minder goed bestand tegen de hoge etmaaltemperaturen van de laatste tijd. De plant gaat dan in de stress, met...

Pas op voor spint

27 04 2017

Door de hoge temperaturen van begin april ontwikkelen de plagen in de boomkwekerij zich snel. Ook spint kan nu sterk opkomen, met name onder glas....

Roofmijten tegen spint

28 03 2017
Spint bestrijden met roofmijten (Spical) in boomkwekerij

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...