Maatregelen tegen Trips setosus in hortensia

In hortensia neemt de druk van Trips setosus toe. In het gewas zie je de volwassen vrouwtjes het makkelijkst terug. Deze zijn zwart met een witte band over de vleugels.

Hang gele Horiver vangkaarten tussen het gewas. Hierop vindt u soms snel veel tripsen terug, die u met scouten minder goed had waargenomen. Zo krijgt u een beter beeld van de druk. Zet een datum op de vangkaart, dan is ook voor uw teeltadviseur duidelijk in welke aantallen de trips aanwezig is.

Als u eventueel moet ingrijpen met een bestrijdingsmiddel, voeg dan altijd de lokstof Attracker toe. De fructose in Attracker trekt de tripsen sterk aan.

Heeft u op een bepaalde plek veel overlast van één enkele tripssoort, dan kunt u met mass trapping veel resultaat bereiken. Hang op deze plek dan ten minste één Horiver vangkaart per vierkante meter.

Roofmijten tegen spint

30 03 2018

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...

Buxusmot in opmars

22 02 2018

De buxusmot vormt een bedreiging voor boomkwekerijen, parken en tuinen. De buxusmot werd voor het eerst in 2007 in Nederland gesignaleerd en is...

Vermijd een plant in stress

06 06 2017
Vermijd planten in stress met Vidi Terrum

Verschillende gewassen onder glas zijn minder goed bestand tegen de hoge etmaaltemperaturen van de laatste tijd. De plant gaat dan in de stress, met...

Pas op voor spint

27 04 2017

Door de hoge temperaturen van begin april ontwikkelen de plagen in de boomkwekerij zich snel. Ook spint kan nu sterk opkomen, met name onder glas....