Herstel het evenwicht in de bodem

Teeltadvies boomkwekerij: herstel evenwicht in bodem

In de nieuwe aanplant in de vollegrondgewassen en in tuinen kunt u nu de natuurlijke bodemverbeteraar Vidi Funda uit het NatuGro-programma gebruiken.

In het groeiseizoen komen de voedingsstoffen langzaam beschikbaar voor het gewas. Vidi Funda herstelt of versterkt het biologisch evenwicht in de bodem en bevordert de ontwikkeling van ziektewerende schimmels. Zo krijgt het gewas meer weerbaarheid.

Bewaar de Vidi producten - zeker na openen - onder koele omstandigheden, bij voorkeur bij een temperatuur van 12°C of lager!

Voor meer informatie over Vidi Funda, klik hier.

Roofmijten tegen spint

30 03 2018

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...

Buxusmot in opmars

22 02 2018

De buxusmot vormt een bedreiging voor boomkwekerijen, parken en tuinen. De buxusmot werd voor het eerst in 2007 in Nederland gesignaleerd en is...

Vermijd een plant in stress

06 06 2017
Vermijd planten in stress met Vidi Terrum

Verschillende gewassen onder glas zijn minder goed bestand tegen de hoge etmaaltemperaturen van de laatste tijd. De plant gaat dan in de stress, met...

Pas op voor spint

27 04 2017

Door de hoge temperaturen van begin april ontwikkelen de plagen in de boomkwekerij zich snel. Ook spint kan nu sterk opkomen, met name onder glas....