Roofmijten tegen spint

28 03 2017
Spint bestrijden met roofmijten (Spical) in boomkwekerij

Deze periode kan er in onverwarmde kassen worden begonnen met de preventieve inzet van roofmijten tegen spint. U kunt hiervoor het beste Spical...

Trips in de boomkwekerij

16 02 2017
trips bestrijden in boomkwekerij

Trips is ook in de boomkwekerij een lastig plaaginsect. Probeer daarom vanaf het begin er bovenop te zitten. Start zodra de temperaturen oplopen met...

Taxuskever nu aanpakken!

03 10 2016
Taxuskever nu bestrijden met Larvanem

In diverse teelten geeft de taxuskever nog steeds problemen. De bestrijding van de kever met Larvanem, het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis...