Trips in de boomkwekerij

16 02 2017
trips bestrijden in boomkwekerij

Trips is ook in de boomkwekerij een lastig plaaginsect. Probeer daarom vanaf het begin er bovenop te zitten. Start zodra de temperaturen oplopen met...

Taxuskever nu aanpakken!

03 10 2016
Taxuskever nu bestrijden met Larvanem

In diverse teelten geeft de taxuskever nog steeds problemen. De bestrijding van de kever met Larvanem, het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis...

Trips in de boomkwekerij

11 08 2016
Trips in de boomkwekerij

Ook in de boomkwekerij neemt in de zomer de tripsdruk toe. Om het plaaginsect onder de duim te houden, is het raadzaam extra roofmijten in te zetten...