Fusarium

Inleiding

Fusarium oxysporum is een veelvoorkomende bodemschimmel. De soort kent vele speciale vormen die zich gespecialiseerd hebben op één of meerdere waardplanten. De ziekte kan een probleem vormen in komkommer, paprika, tomaat en diverse potplanten en snijbloemen.

Levenswijze

De schimmel overleeft door van dikwandige rustsporen, die zich via water kunnen verspreiden. De sporen overleven op de grond, kasopstanden, organisch materiaal in de bodem, en kunnen zich ook aan het zaad hechten. Ze blijven langer dan een jaar kiemkrachtig, en kunnen de plant infecteren via kleine wondjes die bv. bij het doorbreken van jonge wortels ontstaan. Via de xyleemvaten kan de schimmel de plant in groeien. In aangetaste wortels kan de schimmel weer nieuwe chlamydosporen vormen

Schadebeelden

Kenmerkende symptomen zijn verwelking, rotte wortels en bruine vaatbundels. Schimmelgroei in de vaatbundels en toxinen veroorzaken de verwelking. De plantvoet wordt bruin en barst. Hier ontwikkelt zich schimmelpluis met sporen die voor herinfectie kunnen zorgen. Dit schimmelpluis kan soms later ook op stengels en ranken voorkomen.

Producten tegen fusarium
Trichoderma harzianum T-22
Trichoderma harzianum T-22