Effectief bestrijden door gelijkmatig verspreiden

Een goede methode om natuurlijke vijanden gemakkelijker en effectiever uit te zetten, is verblazen. Bij deze techniek worden natuurlijke vijanden met verblaasapparaten zoals de Airobug en de (Mini-)Airbug als een ‘deken’ over het gewas verdeeld.

Waarom verblazen?

  • U bent verzekerd van een uniforme verdeling van natuurlijke vijanden. Daardoor stijgt de effectiviteit van geïntegreerde gewasbescherming.
  • In vergelijking met het traditionele uitzetten kost verblazen uw medewerkers veel minder tijd. Afhankelijk van het gewas bent u daardoor tot 80 procent minder uren kwijt!
  • In één en dezelfde arbeidsgang kunt u met een verblaasapparaat meerdere natuurlijke vijanden uitzetten. Zo zijn bijvoorbeeld combinaties tegen trips, spint en witte vlieg eenvoudig mogelijk.

Met welk systeem?

  • Airobug, voor het grote werk
  • Airbug, flexibel inzetbaar
  • Mini-Airbug, flexibel inzetbaar

Er zijn meerdere systemen om natuurlijke vijanden te verblazen. Welk systeem u kiest, heeft vooral te maken met uw bedrijf. De oppervlakte is bepalend, de inrichting van uw bedrijf speelt mee: teelt u op betonvloeren of op teelttafels? Heeft u een buisrail- of een monorailsysteem? Hoe is de situering van goten en bevestigingsdraden?

Bekijk filmpje verblazers op YouTube

Bekijk hier onze folder in PDF