WIRELESS BEEHOME

Automatic hive entrance opening for Natupol hives
WIRELESS BEEHOME

Algemeen
Bij gebruik van assimilatiebelichting veranderen de lichtomstandigheden in de kas: dagen worden langer en in de wintermaanden overheerst het UV-arme kunstlicht vaak het natuurlijke licht. Hommels kunnen zich door gebrek aan UV licht slecht oriënteren, en dat beïnvloedt de bestuiving negatief. Door gericht openen en sluiten van de vliegopening met BEEHOME systeem is het mogelijk om de hommels alleen tijdens de meest gunstige lichtomstandigheden te laten vliegen. Dit verbetert niet alleen de bestuivingsprestaties, maar ook de ontwikkeling en de levensduur van de kolonies. Met WIRELESS BEEHOME is het mogelijk het openen en sluiten automatisch te regelen.

 • De meest actuele versie van dit document vindt u op www.koppert.nl, Producten bestuiving bij de hyperlink WIRELESS BEEHOME.

Gebruikshoeveelheid

 • 1 WIRELESS BEEHOME - ontvanger voor elk actief hommelnest.
 • 1 WIRELESS BEEHOME - centrale zender (incl. 2 bevestigingsbeugels) per locatie.


De centrale zender is leverbaar zonder tijdklok voor aansturing via de UNI uitgang van de klimaatcomputer, en met tijdklok voor aansturing op basis van de instellingen hiervan.

Werkwijze
Elke WIRELESS BEEHOME ontvanger kan de vliegopening van de nestkasten waarop deze is gemonteerd automatisch openen en sluiten. Eén centrale zender stuurt alle WIRELESS BEEHOMEs binnen het bedrijf aan. Het regelen van de tijdstippen van openen en sluiten kan op de volgende manieren:

 • door een signaal via een verbinding tussen een vrije uitgang op de klimaatcomputer en de centrale zender, of
 • middels tijdsinstellingen of handmatige bediening via de tijdklok (indien meegeleverd) op de centrale zender.


Bescherm WIRELESS BEEHOME zenders en ontvangers tegen condens en druppels onder goten, vocht van bespuitingen en langdurig intens zonlicht.

Montage
WIRELESS BEEHOME - centrale zender

 • Plaats de zender met de twee bijgeleverde bevestigingsbeugels op een centrale plaats in het gebied waar deze moet functioneren op maximaal 1.20 meter hoogte en een beschaduwde plaats.
 • Monteer de zender zo dat de afstand tussen kaspoot en antenne minstens 25 cm is.
 • Sluit de zender met het vaste lange netsnoer aan op 220V~.
 • Na indrukken op de TESTEN knop stuurt de zender een uur lang een testsignaal uit. Op elke net ingeschakelde WIRELESS BEEHOME pendelt de afsluiter gedurende 30 seconden enkele millimeters als teken van ontvangst van het signaal.
 • Het zendadres van WIRELESS BEEHOME zender en ontvanger staan standaard op 1. Er zijn in totaal 8 verschillende zendadressen beschikbaar. Als aangrenzende bedrijven (of afdelingen met eigen zender) WIRELESS BEEHOME gebruiken, moet elk een ander zendadres gebruiken om onderlinge beïnvloeding te voorkomen.
 • De reactietijd van de WIRELESS BEEHOME op de zender is 6 tot 11 minuten. Als een dichtbij gelegen bedrijf ook werkt met WIRELESS BEEHOME kan de reactietijd iets oplopen tot b.v. 25 minuten.
 • Controleer na een stroomstoring de tijdsweergave op de tijdklok, en zet deze indien nodig weer gelijk. Normaal gesproken zorgt de batterij in de tijdklok ervoor dat de klok ook bij stroomstoring gewoon doorloopt. Zo niet, vervang dan de batterij van de tijdklok.
 • Tijdens een stroomstoring zendt de zender geen signaal uit en verandert de positie van de afsluiters niet. Bij het terugkeren van de stroom stuurt de zender de afsluiters naar de positie die het actuele tijdstip hoort. Hierdoor kan het gebeuren dat afsluiters later openen of sluiten dan normaal.

Regeling van de WIRELESS BEEHOME - centrale zender
Algemeen

 • Open de nesten pas bij enige tijd na zonsopkomst, omdat (vooral in de donkerste maanden) dan pas de natuurlijke lichtintensiteit voldoende groot is en de hommels zich daardoor zo goed mogelijk kunnen oriënteren.
 • Sluit de nesten ca. 2 uur vóór zonsondergang. De hommels hebben dan voldoende tijd om bij zoveel mogelijk natuurlijk licht hun nest weer te bereiken.

Optie 1: aansturing WIRELESS BEEHOME via UNI uitgang van van de klimaatcomputer (24 V gelijkspanning)

 • Sluit de UNI uitgang van de klimaatcomputer aan op de ingang van de zender.
 • WIRELESS BEEHOME opent bij 24 V en sluit bij 0 V. De polariteit van dit (UNI) signaal maakt hierbij niet uit.
 • Stel de tijden voor openen en sluiten in op de klimaatcomputer.

Optie 2: aansturing WIRELESS BEEHOME via tijdklok

 • Plaats de tijdklok in het stopcontact op de zenderkast. Steek de stekker van het korte snoer in de tijdklok.
 • Stel de tijdklok in volgens de bijgeleverde handleiding van de tijdklok. Kies hierbij voor ‘elke dag schakelen’.
 • Stel de tijden voor openen en sluiten in op de tijdklok.
 • Met het drukknopje HAND op de tijdklok is het mogelijk de WIRELESS BEEHOME handmatig te openen of sluiten.

WIRELESS BEEHOME – ontvanger

 • Zet de hommelkolonie op de uiteindelijke plaats in de kas, en laat deze minimaal 1 uur tot rust komen.
 • Zet elk nest apart. Indien toch 2 nesten op elkaar worden gezet, gebruik dan het styropor plaatje dat is meegeleverd met WIRELESS BEEHOME ontvanger als afstandhouder tussen twee gestapelde nesten. Zorg voor voldoende vrije ruimte zodat de afluiter vrij kan bewegen.
 • Verwijder de schuif die de vliegopening afsluit, 's middags na het sluitingstijdstip van de WIRELESS BEEHOME (Pas op: er kunnen nu enkele hommels naar buiten vliegen).
 • Schuif het plaatje met de twee openingen aan de onderzijde van de WIRELESS BEEHOME in de vrijgekomen opening van de nestkast.
 • Zet WIRELESS BEEHOME aan door de schakelaar in stand 1 te zetten. Als de afsluiter niet dicht was, zal deze onmiddellijk dicht gaan, ook als alle andere afsluiters open staan. Vanaf dat moment ‘luistert’ hij naar de zender, en wacht op het commando 'open'. Als dit commando die dag al geweest is, gaat de afsluiter de volgende dag pas open. Dit is vanuit biologisch oogpunt ook het beste voor de hommels.
 • Het is mogelijk de ontvangst van een WIRELESS BEEHOME-ontvanger te controleren. Druk hiervoor de eerst op de TESTEN knop van de zender, die stuurt dan 1 uur lang een testsignaal uit. Zet vervolgens de WIRELESS BEEHOME even uit- en weer aan. Als teken van ontvangst beweegt de afsluiter elke 5 seconden een klein stukje heen en weer, gedurende 30 seconden. De andere WIRELESS BEEHOME’s werken gewoon door.
 • De WIRELESS BEEHOME ontvanger controleert zelf de batterijspanning. Indien de batterijen leeg raken, draait de afsluiter helemaal naar boven en blijft zo staan totdat de batterijen zijn vervangen. Het is raadzaam de batterijen van alle WIRELESS BEEHOME ontvangers te vervangen zodra 2 of 3 apparaten aangeven dat dit nodig is.

Onderhoud

 • WIRELESS BEEHOME is in belichte teelten vooral nuttig tijdens de donkere maanden (november – februari). Indien de apparaten buiten deze periode niet worden gebruikt, deze schoon en droog opslaan. De meegeleverde alkaline batterijen (2700 mA/h) zijn van een goede kwaliteit en lekken niet. Deze batterijen gaan bij normaal gebruik circa 1 jaar mee. Spuit na iedere vervanging van batterijen deze in met anti-vocht spray, evenals de contacten en de electronica. Dit zorgt voor beter contact en bescherming tegen veroudering. Gebruik bv. Valma vochtverdrijver (verkrijgbaar bij Koppert), in ieder geval geen plastic spray! Nieuwere versies van WIRELESS BEEHOME hebben een gelast batterijpakket. Bij vervanging hiervan stekker losmaken en over zetten op nieuw batterijpakket.

De nu volgende instructie over het gebruik van het interne menu van zender en ontvanger is vooral van belang als twee naburige bedrijven of afdelingen met WIRELESS BEEHOME werken.

Interne menu WIRELESS BEEHOME zender

 • Met het interne menu kan het zendadres van de zender ingesteld worden. Standaard is de zender ingesteld op zendadres 1.
 • Maak de 6 schroeven aan de voorkant van de zender los en verwijder voorzichtig het deksel.
 • De zender moet onder spanning blijven om het interne menu te bedienen. Wees dus voorzichtig!
 • Het bedieningsknopje en led bevinden zich op het printje midden in de zender.
 • Alle WIRELESS BEEHOME ontvangers van één tuinder moeten hetzelfde zendadres hebben als de zender.

Zendadres op centrale zender aanpassen

 • Druk éénmaal LANG om in de menustructuur te komen.
 • Druk 1x KORT om menu 2 te bereiken.
 • Druk 1x LANG om menu 2 te openen.
 • Het knipperen van de led toont welk zendadres is ingesteld. Led UIT (=O) is nu een puls, Bv. adres 1 = XXXO XXXO, adres 2 = XXXO-O XXXO-O, enzovoort.
 • Druk KORT om verder te gaan naar het volgende zendadres.
 • Herhaal dit totdat het gewenste adres is bereikt.
 • Druk 1x LANG om de laatst gekozen stand vast te leggen.
 • Het menu wordt automatisch na 30 sec afgesloten.

Interne menu WIRELESS BEEHOME-ontvanger
Open het kastje van WIRELESS BEEHOME door de schroef aan de onderzijde los te draaien. Dan verschijnt een printplaatje met een knopje en een 'led' (Light Emitting Diode) voor de bediening van het interne menu. Via dit menu is het mogelijk het zendadres aan te passen (standaard adres = 1) en de DICHTstand van de afsluiter bij te stellen.

Deurtje testen zonder in menu te gaan:

 • Druk éénmaal KORT: deurtje verandert van stand.
 • Druk nogmaals KORT: deurtje gaat weer terug.

Interne menu 1: nulstand afsluiter aanpassen

 • Druk éénmaal LANG voor menu 1. Led AAN (=X) is een puls, en led knippert 1x per ca. 4 seconden (OOOOX).
 • Activeer menu 1 door het knopje nogmaals LANG in te drukken. De afsluiter gaat naar de afstelstand, led brandt nu continu.
 • Druk KORT (één of meerdere keren) tot afsluiter goed staat.
 • Druk LANG om juiste stand vast te leggen.

Interne menu 2: zendadres aanpassen

 • Druk éénmaal LANG om in de menustructuur te komen.
 • Druk 1x KORT om menu 2 te bereiken.
 • Druk 1x LANG om menu 2 te openen. Het knipperen van de led toont welk zendadres is ingesteld. Led UIT (=O) is nu een puls, Bv. adres 1 = XXXO XXXO, adres 2 = XXXO-O XXXO-O, enzovoort.
 • Druk KORT om verder te gaan naar het volgende zendadres.
 • Herhaal dit totdat het gewenste adres is bereikt.
 • Druk 1x LANG om de laatst gekozen stand vast te leggen.
 • Het menu wordt automatisch na 30 sec afgesloten.

Opmerkingen
WIRELESS BEEHOME draagt bij aan verbetering van de bestuiving tijdens de donkere maanden in belichte teelten. De uiteindelijke beoordeling van de vruchtzetting en het nemen van maatregelen voor het verkrijgen van voldoende vruchtzetting blijft de verantwoordelijkheid van de teler. Koppert is niet aanspakelijk voor (gevolgen van) onjuist gebruik van WIRELESS BEEHOME.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.
Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bestuiving

NATUPOL
Bombus spp.
NATUPOL BOOSTER
Bombus spp.
NATUPOL FLY
Lucilia sericata
NATUPOL SMART
Bombus spp.
TRIPOL
Bombus terrestris

Info hommelsteken