NATUPOL SMART

Bombus spp.
NATUPOL SMART

 

Verpakkingseenheid
Bombus terrestris (aardhommel)
Verpakking: nestkast
Inhoud: kolonie met koningin, werksters en broed (poppen, eieren en larven), tank met suikerwateroplossing
Voor een optimale vruchtzetting van tomaat en vele andere gewassen in beschermde en buitenteelten.

Uitzetten 

 • plaats de nestkast op een goed zichtbare plaats zodat ze steeds goed zichtbaar zijn en de toegankelijkheid niet belemmerd door het gewas
 • de beste plaatsing is op een horizontaal draagvlak (indien de nestkast schuin hangt kan lekkage van de suikerwateroplossing optreden)


 • zorg ervoor dat elke kolonie een eigen uitvliegrichting heeft
 • laat de hommelkolonie na het plaatsen minimaal 10 minuten tot rust komen alvorens het vlieggat te openen
 • om verlies van werksters te voorkomen, is het van belang de vlieggaten te openen op een tijdstip dat de luchtramen gesloten zijn (veelal 's morgens vroeg of aan het eind van de middag

Klimaatomstandigheden

 • NATUPOL Smart werkt optimaal bij een omgevingstemperatuur van 8-28°C, 50-85% RH


 • bescherm indien nodig de nestkasten tegen directe zonbestraling door bijvoorbeeld een plaatje tempex, zeker in de warme periode van het jaar
 • in de directe omgeving van de CO2 slurven kan de CO2 waarde tot een voor de hommels schadelijk niveau oplopen. De slurven dienen dan ook onder de nestkasten afgesloten te worden.

Neveneffecten
Er zijn twee vlieggaten in de nestkast. Eén daarvan biedt de zogenaamde BEEHOME-voorziening: de hommels kunnen hierdoor wel naar binnen, maar niet meer naar buiten vliegen. Door het andere vlieggat is vliegverkeer in beide richtingen mogelijk. Dit systeem maakt het mogelijk om op elk gewenst moment de hommels snel in de nestkast te krijgen, als dit vanwege een gewasbespuiting nodig is. Sluit hiertoe het vlieggat voor tweerichtingsverkeer. Alle hommels zullen binnen 1 uur hierna in de nestkast zijn teruggekomen.

Raadpleeg de neveneffectenlijst voor advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Opmerkingen

 • de meegeleverde suikerwateroplossing is doorgaans voldoende voor de gehele levensduur van de kolonie
 • zorg dat mieren de nestkast niet kunnen bereiken, door met vet of insectenlijm een barrière aan te brengen en contact tussen plantendelen en de nestkast te vermijden
 • als bestuivingsactiviteit gedurende langere periode gewenst is, dienen er regelmatig nieuwe nestkasten te worden geplaatst

Zichtbaar effect
Wanneer een hommel een tomatenbloem heeft bezocht, laat de bloem na enige tijd een bruinverkleuring van de meeldraadbuis zien. Dit geeft de mogelijkheid tot controle van de bevlieging. De bruinverkleuring treedt pas na één tot enkele uren na het bloembezoek op. Dit is afhankelijk van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden.
Bij de meeste andere gewassen laten de hommels geen duidelijk zichtbare sporen van hun activiteit achter.

Voorzorgsmaatregelen
Hommels kunnen worden aangetrokken door bepaalde kleur- en geurstoffen. Blauwe kleding, after shave, make-up e.d. kunnen hommels aantrekken. Hommels zijn niet agressief en ze steken zelden. Een opgelopen hommelsteek zal in de meeste gevallen slechts leiden tot een plaatselijke zwelling en jeuk. Dit is niet alarmerend! Azaron of After Bite (bij de drogist verkrijgbaar) vermindert de pijn of jeuk.
Sommige mensen echter ontwikkelen bij de tweede of een latere keer dat ze gestoken worden een overgevoeligheidsreactie. Dit leidt bijvoorbeeld tot jeuk op andere plaatsen dan waar men gestoken is of over het gehele lichaam, tot roodheid, blaartjes, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, niezen, prikkeling in de neus, keel of aan de ogen.
In dergelijke gevallen direct een dokter raadplegen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over hommelsteken.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.
Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.
Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bestuiving

NATUPOL
Bombus spp.
NATUPOL BOOSTER
Bombus spp.
NATUPOL FLY
Lucilia sericata
TRIPOL
Bombus terrestris
WIRELESS BEEHOME
Automatic hive entrance opening for Natupol hives

Info hommelsteken