NATUPOL BOOSTER

Bombus spp.
Bombus terrestris
NATUPOL BOOSTER

Verpakkingseenheid
Bombus terrestris (aardhommel)
Verpakking: gepatenteerde, milieuvriendelijke en weerbestendige kartonnen doos met extra ventilatiemogelijkheden
Inhoud: minimaal 300 actieve werksters, levensvatbare koningin en sterk ontwikkeld broed (poppen, eieren en larven)

Meer informatie over Natupol Booster? Klik hier voor het leaflet
Klik hier voor de animatie van Natupol Booster

Voorzorgsmaatregelen

 • Hommels kunnen worden aangetrokken door bepaalde kleur- en geurstoffen. Blauwe kleding, after shave, make-up e.d. kunnen hommels aantrekken. Hommels zijn niet agressief en ze steken zelden. Een opgelopen hommelsteek zal in de meeste gevallen slechts leiden tot een plaatselijke zwelling en jeuk. Dit is niet alarmerend. Er zijn een aantal jeukverlichtende zalfjes in de handel (bijvoorbeeld Azaron met als werkzame stof diethyl-m-tuluamide).
 • Sommige mensen echter ontwikkelen bij de tweede of een latere keer dat ze gestoken worden een overgevoeligheidsreactie. Dit leidt bijvoorbeeld tot jeuk op andere plaatsen dan waar men gestoken is of over het gehele lichaam, tot roodheid, blaartjes, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, niezen, prikkeling in de neus, keel of aan de ogen. In dergelijke gevallen direct een dokter raadplegen.
  Kijk voor meer informatie op de site over hommelsteken en allergieën. http://www.koppert.nl/bestuiving/hommelsteken-en-allergieen/
Gebruik

 • Voor een optimale bestuiving van openveldgewassen met een bloeiperiode van 1-4 weken, zoals pitfruit (appels, peren, kiwi etc.), steenfruit (pruim, kers, abrikoos etc.), zachtfruit (aardbeien, frambozen, bramen), komkommerachtigen (meloenen, pompoenen, courgettes, etc.), zaadteeltgewassen (koolzaad, radijs, uien, etc.) en voedergewassen (klavers, alfalfa, etc.). Natupol Booster is speciaal ontwikkeld voor gebruik in buitenteelten, maar ook geschikt voor bestuiving van deze gewassen onder bedekking van plastic of net.
 • Natupol Booster-kolonies kunnen 4-7 dagen voor de bloeiperiode worden uitgezet zonder dat dit een negatief effect heeft op de kolonies of hun bestuivingscapaciteit.


Uitzetten

 • In elke nestkast zit voeding om de hommels tijdens transport en opslag in goede conditie te houden.
 • Plaats de Natupol Boosters verspreid over het perceel. De beste plaatsing is op een horizontaal draagvlak net boven de grond.
 • Wacht met het openen van de vlieggaten tot minimaal een half uur na het plaatsen, zodat de hommelkolonies tot rust kunnen komen.
 • Bescherm indien nodig de nestkasten tegen directe zonbestraling en regen en verzwaar de kast met bv. een steen om wegwaaien te voorkomen.
 • Open bij warm weer de ventilatiegaten in de bovenzijde van de nestkast
 • Voor het openen van de nestkast de witte dop verwijderen.
  http://www.koppert.nl/bestuiving/handleidingen/checklist-bestuiving-buitenteelt/
Verplaatsen

 • Indien de Natupol Booster naar een andere locatie moet, is het belangrijk eerst de hommels in de Natupol Booster te laten terugkeren en op te sluiten. Plaats de witte dop na zonsondergang terug in de zwarte opening.
 • Plaats de Natupol Booster op de nieuwe locatie en laat de hommelkolonies tot rust komen.
 • Open de Natupol Booster bij voorkeur pas op de volgende dag.

Klimaatomstandigheden

 • Natupol Booster werkt optimaal bij een omgevingstemperatuur van 10-28°C
Neveneffecten

 • Hommels zijn gevoelig voor bepaalde chemische middelen. Gedetailleerde en actuele informatie over neveneffecten en te nemen maatregelen is te vinden op neveneffecten.koppert.nl.
 • Het middel Steward (indoxacarb) is tot 3 dagen na toepassing schadelijk voor hommels!
 • Haal vóór de toepassing van schadelijke pesticiden de nesten uit het gewas. Dit mag echter nooit langer duren dan 2 dagen, omdat anders de kolonie verhongert en larven dood gaan door gebrek aan stuifmeel.Opmerkingen
De meegeleverde suikerwateroplossing is voldoende voor de duur van het transport en de eerste dagen in het veld. Deze suikerwateroplossing zit in de nestkast, dus is niet direct zichtbaar.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.
Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bestuiving

NATUPOL
Bombus spp.
NATUPOL FLY
Lucilia sericata
NATUPOL SMART
Bombus spp.
TRIPOL
Bombus terrestris
WIRELESS BEEHOME
Automatic hive entrance opening for Natupol hives

Info hommelsteken