Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 07, 2024

Diverse mogelijkheden van efficiënte bestrijding Thrips parvipinus (pepertrips) aangetoond in proef bij Vertify met natuurlijke vijanden

In samenwerking met Anthura is er begin maart een proef gestart bij Vertify om de effectiviteit van verschillende natuurlijke vijanden en groene middelen op pepertrips te laten onderzoeken.

In de proef is het effect van de roofmijten Swirki-Mite, Montdo-Mite, Limonica, Chrysopa-E, de eieren van de groene gaasvlieg Chrysoperla carnea en de rooftrips Franklinothrips verspiformis (van Entocare) gemeten. De resultaten voor de natuurlijke vijanden zijn heel goed, alle behandelingen laten een goed effect op de pepertrips zien.

Het effect van de insectparasitaire nematoden Entonem (Steinernema feltiae) en van de middelen op basis van entomopathogene schimmels waaronder Mycotal bleek in deze proefopzet lastig aan te tonen. Dat is natuurlijk jammer maar leverde met de betrokkenen, telers en adviseurs goede discussie op over toedieningstechniek, omstandigheden en plaagdruk. Dat deze middelen in de praktijk vooral een plek in de gewasbeschermingsstrategie verdienen in de vroege teeltfasen en middels preventieve toepassingen, werd in de discussie met elkaar wel duidelijk.

Wat nu uiteindelijk een goede effectieve strategie is, hangt van meerdere factoren af. Te beginnen bij sortimentgevoeligheid (genetica), teeltplanning, bedrijfshygiëne en waarnemen (scouten). Er is voor de teler en de adviseur wel wat te kiezen qua biologie. De roofmijten tonen allen een duidelijk effect en verschillen in resultaat in deze proef vrijwel niet van elkaar; die waren allemaal uitstekend! De roofmijten zijn bijgevoerd met Nutemia (mengsel van Carpoglyphus lactis en Artemia spp.) om de populaties te ondersteunen.

Een duidelijk effect op de pepertrips liet ook Chrysopa-E zien. Chrysopa kan zowel volvelds als lokaal worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de plaagdruk. Hiermee is ook al ervaring bij telers, maar Chrysopa laat zich in de praktijk lastig zien omdat het vooral ’s nachts actief is en een verborgen leefwijze heeft. Daarom is de bevestiging van het zeer goede effect in deze proef heel waardevol. Dat ook de rooftrips Franklinothrips vespiformis in deze proef goede effectiviteit aantoont is positief en hier zal in de praktijk verder ervaring mee opgedaan moeten worden.

Kortom, er is in deze proef aangetoond dat zowel Mycotal als Entonem met name preventief een positie kunnen hebben om de opbouw van trips te voorkomen. De natuurlijke vijanden ‘met pootjes’ tonen een goede werking aan tegen pepertips en zijn in staat de tripspopulatie te bestrijden en de plaagdruk terug te dringen.

Voor verdere details over de proefopzet en resultaten sta ik klaar voor uw vragen, neemt u gerust contact op.

Marjolein van der Knaap