Weerbaar telen

Sinds een aantal jaar mag ik telers begeleiden met weerbaar telen, met de NatuGro-producten van Koppert. De resultaten worden steeds beter en we leren continue meer over hoe we het bodemleven kunnen stimuleren en in evenwicht kunnen brengen.


Met een product als Fortafol zien we bijvoorbeeld dat als deze regelmatig gedoseerd wordt, Botrytis bijna geen probleem meer vormt. We zien in steeds meer teelten verschillende positieve ontwikkelingen dankzij de inzet van NatuGro-producten. Zo zagen we na een eerste proef in Cyclamen dat planten opgekweekt met NatuGro, duidelijk de minste trips hadden. Het afweersysteem van de planten werkte beter dan in traditioneel geteelde planten. Dit gaan we nu verder onderzoeken.  

Vanuit de sector krijgen we ook steeds meer vragen, omdat de telers meer residuvrij willen telen en wij kunnen hen daarbij helpen. Kortom, er ligt een mooie uitdaging voor ons en de telers om op termijn zonder chemie goede kwaliteit planten te produceren tegen een aanvaardbare kostprijs.


Auteur: René Rotteveel - consultant bodemgezondheid en plantvitaliteit

Volhouden

23 01 2018

Plagen zijn er in alle vormen en maten. Van everzwijnen op de Veluwe tot boktor in houten funderingen. Binnen onze sector is de diversiteit aan plagen...

Goed letten op kwajongens

13 12 2017
Koppert column - Rianne Lek

In 1957 ging mijn vader vanuit de lagere tuinbouwschool met de trein op excursie naar het Westland. Hij zat in het tweede jaar van de tuinbouwschool...

Uitdaging

30 10 2017
Koppert column - echinotrips

‘Iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Dat is volgens Van Dale de betekenis van ‘uitdaging’. Die inspiratie moet ons dan wel prikkelen om naar...

Focus

16 10 2017
Koppert column

In deze wereld, waarin enorm veel wordt gevraagd, is prioriteiten stellen van groot belang. Zowel in je privéleven als zakelijk. Bij Koppert is dat...

Het kan snel gaan

19 09 2017
Koppert column: tripsbestrijding chrysant

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik over de hoge verwachtingen van telers als het gaat om tripsbestrijding. In een aantal gewassen was trips in 2016...