Leren is leuk! Leren is noodzakelijk!

Koppert column

Een leven lang leren is een slogan die  in de vorige eeuw door het toenmalige kabinet is gelanceerd. Het was toen een hot item. Iedere medewerker moet zich blijven bekwamen op zijn vakgebied. Vele beroepen zoals artsen, belastingadviseurs, accountants hebben permanente educatieprogramma’s. De ontwikkelingen in de vakken gaan immers snel en iedereen moet up to date zijn.

In de tuinbouw is educatie minder goed georganiseerd. Zeker op het gebied van gewasbescherming. De medewerkers die iedere dag in de kas lopen kunnen zeer waardevol zijn voor de bestrijding van de plagen. Maar als ze niet weten waar ze naar moeten zoeken, dan vinden ze ook niets.

Onlangs gaf ik cursus aan  een groep medewerkers om ze te leren hoe de plagen te herkennen. Het bleek een vrij onervaren groep. Tijdens het praktische deel van de cursus, waarin ze daadwerkelijk naar de plagen gingen kijken, herkende slechts een aantal de schadebeelden die ze al eerder hadden gezien. Na afloop bedankte ze mij enthousiast voor de opgedane kennis en gingen ermee aan de slag. Door deze medewerkers te blijven stimuleren te zoeken naar afwijkingen in het gewas, aandacht te geven als ze het vinden en te laten leren van fouten, bouwen ze ervaring op. Een win-win situatie voor teler en medewerker. Regelmatig een opfriscursus of verdieping is daar een belangrijk onderdeel bij.

Voor iedereen geldt: De kracht ligt in de herhaling, leren is leuk!

Weerbaar telen

12 02 2018

Sinds een aantal jaar mag ik telers begeleiden met weerbaar telen, met de NatuGro-producten van Koppert. De resultaten worden steeds beter en we leren...

Volhouden

23 01 2018

Plagen zijn er in alle vormen en maten. Van everzwijnen op de Veluwe tot boktor in houten funderingen. Binnen onze sector is de diversiteit aan plagen...

Goed letten op kwajongens

13 12 2017
Koppert column - Rianne Lek

In 1957 ging mijn vader vanuit de lagere tuinbouwschool met de trein op excursie naar het Westland. Hij zat in het tweede jaar van de tuinbouwschool...

Uitdaging

30 10 2017
Koppert column - echinotrips

‘Iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Dat is volgens Van Dale de betekenis van ‘uitdaging’. Die inspiratie moet ons dan wel prikkelen om naar...

Focus

16 10 2017
Koppert column

In deze wereld, waarin enorm veel wordt gevraagd, is prioriteiten stellen van groot belang. Zowel in je privéleven als zakelijk. Bij Koppert is dat...

Het kan snel gaan

19 09 2017
Koppert column: tripsbestrijding chrysant

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik over de hoge verwachtingen van telers als het gaat om tripsbestrijding. In een aantal gewassen was trips in 2016...