Innoveren voor een duurzame toekomst

Column Arne van Aalst - Koppert Biological Systems

Over de hele wereld staat het milieu volop in de belangstelling. En dat is goed, want we willen dat deze mooie aarde ons ook in de toekomst kan bieden wat we nodig hebben. Veel wordt samengevat in allerlei mooie slogans zoals “People Planet Profit” of “MVO” ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Binnen de agrarische sector is dit denken ook keihard binnen gedrongen. Consumenten willen veilig voedsel op hun bord. Ook binnen de sierteeltsector wordt dit gedachtegoed, vaak door NGO’s gestimuleerd, opgepakt.

Dit is niet gemakkelijk, het gaat tenslotte om de sierwaarde van de bloem of plant. Een kleine misvorming door een insect kan de economische waarde dan ook flink drukken.

De laatste tijd worden er gelukkig steeds betere resultaten geboekt met geïntegreerde gewasbescherming in bijvoorbeeld chrysant en roos, maar ook in verschillende potplantculturen. Dat biedt dus enorme perspectieven.

De druk op de sector is enorm hoog, de eisen van supermarktketens zijn fors en de uitdagingen navenant.
Het geeft ons als bedrijf een prikkel op zoek te gaan naar innovaties zodat de kweker zijn prachtige producten kan telen op een milieuvriendelijke wijze. Dan hebben we pas echt een win-win situatie. Innovaties kunnen komen in de vorm van nieuwe natuurlijke vijanden, maar ook biostimulanten die planten weerbaarder maken. We staan aan de vooravond van iets moois.

Weerbaar telen

12 02 2018

Sinds een aantal jaar mag ik telers begeleiden met weerbaar telen, met de NatuGro-producten van Koppert. De resultaten worden steeds beter en we leren...

Volhouden

23 01 2018

Plagen zijn er in alle vormen en maten. Van everzwijnen op de Veluwe tot boktor in houten funderingen. Binnen onze sector is de diversiteit aan plagen...

Goed letten op kwajongens

13 12 2017
Koppert column - Rianne Lek

In 1957 ging mijn vader vanuit de lagere tuinbouwschool met de trein op excursie naar het Westland. Hij zat in het tweede jaar van de tuinbouwschool...

Uitdaging

30 10 2017
Koppert column - echinotrips

‘Iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Dat is volgens Van Dale de betekenis van ‘uitdaging’. Die inspiratie moet ons dan wel prikkelen om naar...

Focus

16 10 2017
Koppert column

In deze wereld, waarin enorm veel wordt gevraagd, is prioriteiten stellen van groot belang. Zowel in je privéleven als zakelijk. Bij Koppert is dat...

Het kan snel gaan

19 09 2017
Koppert column: tripsbestrijding chrysant

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik over de hoge verwachtingen van telers als het gaat om tripsbestrijding. In een aantal gewassen was trips in 2016...