De ene trips is de andere niet

Sierteeltgewassen worden al jaren geplaagd door de aanwezigheid van Californische trips. De laatste tijd krijgen we ook steeds meer te maken met andere tripssoorten. Veelal krijg je dan als consultant van telers te horen: ‘een zwarte trips’. Maar daar zijn er nou juist zo veel verschillende soorten van. Er is in elk geval bij telers veel verwarring over de naamgeving van de trips. Echinotrips wordt vaak genoemd maar ook Thrips setosus is een bekende.

Wat bij elke plaagaantasting van belang is om een geslaagde bestrijding uit te kunnen voeren, is kennis over de leefwijze van het plaaginsect. Dat geldt zeker ook voor trips. Bepaalde soorten komen in eerste instantie heel pleksgewijs voor, andere verspreiden razendsnel. Sommige soorten gaan in diapauze en vliegen je bij de eerste zonnestralen in het voorjaar massaal om de oren. Trips kan verpoppen zowel in de grond maar ook in het gewas. De ene trips is een echte bloembezoeker en anderen komen vooral laag in het gewas voor.

De enige echt betrouwbare wijze om de tripssoort op naam te brengen is om een determinatie onder de microscoop uit te laten voeren. Bij Koppert hebben we de luxe dat wij deskundigen hebben die dat voor ons kunnen doen. Hiermee kunnen wij telers van betrouwbaar advies voorzien.  Dit geeft ons in elk geval een 1-0 voorsprong in de bestrijding van trips. Want de ene trips is de andere niet en je moet weten waar je mee te maken hebt!

Auteur: Marjolein van der Knaap, sierteeltconsultant

Inspiratie uit Pyeongchang

01 03 2018

Het liefst was ik zelf topsporter geweest. Helaas ben ik niet geboren in een sportgezin en gestart met een sport waar je behalve talent ook een goed...

Weerbaar telen

12 02 2018

Sinds een aantal jaar mag ik telers begeleiden met weerbaar telen, met de NatuGro-producten van Koppert. De resultaten worden steeds beter en we leren...

Volhouden

23 01 2018

Plagen zijn er in alle vormen en maten. Van everzwijnen op de Veluwe tot boktor in houten funderingen. Binnen onze sector is de diversiteit aan plagen...

Goed letten op kwajongens

13 12 2017
Koppert column - Rianne Lek

In 1957 ging mijn vader vanuit de lagere tuinbouwschool met de trein op excursie naar het Westland. Hij zat in het tweede jaar van de tuinbouwschool...

Uitdaging

30 10 2017
Koppert column - echinotrips

‘Iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Dat is volgens Van Dale de betekenis van ‘uitdaging’. Die inspiratie moet ons dan wel prikkelen om naar...

Focus

16 10 2017
Koppert column

In deze wereld, waarin enorm veel wordt gevraagd, is prioriteiten stellen van groot belang. Zowel in je privéleven als zakelijk. Bij Koppert is dat...