Wat is bestuiving?

Bestuiving (pollination) is "het transport van stuifmeel (pollen) van de meeldraden naar de stamper". Dit transport komt in hoofdzaak tot stand door wind (o.a. bij grassen en naaldbomen) en insekten (voornamelijk bijen en vlinders, bij de meeste 'bloemplanten'), maar daarnaast ook door water en gewervelde dieren zoals muizen, vleermuizen en vogels (o.a. kolibris).

Bestuiving kan zowel binnen een bloem plaatsvinden als ook tussen verschillende bloemen, al of niet aan dezelfde plant. In welke van deze gevallen bestuiving leidt tot bevruchting hangt af van de specifieke eigenschappen van de plantesoort.

Waarom bezoeken bestuivers bloemen?