Biologische bestrijding

Biologische bestrijding is het bestrijden van ziekten en plagen met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Hierin worden drie groepen nuttige organismen onderscheiden.

Predatorenonder meer roofmijten, roofwantsen, roofkevers, roofvliegen en galmuggen
Parasietenonder meer sluipwespen en sluipvliegen
Micro-organismenonder meer aaltjes, schimmels, bacteriën en virussen 1. Introduceer de biologische bestrijders tijdig. Hoe eerder zij worden geïntroduceerd, des te minder materiaal is nodig en des te beter is het bestrijdend effect. Een aantal biologische bestrijders kan preventief worden toegepast.
 2. Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op. Zorg voor de juiste manier van toepassen, op het juiste tijdstip van de dag, de juiste tijd van het jaar en op de juiste plaats in het gewas
 3. Let op de kwaliteit van het materiaal.
 4. Betrek het materiaal van een erkende producent, die garant staat voor de kwaliteit en kwantiteit van het materiaal.
 5. Hou de opgegeven bewaartemperatuur aan en let op de uiterste gebruiksdatum van het materiaal.
 6. Leg de kokers met predatoren en parasieten neer (in plaats van ze neer te zetten).
 7. Verdiep u in de levenswijze van de natuurlijke vijanden.
 8. Verbeter de werking van nuttige organismen door in en rond het gewas voorwaarden te creëren waaronder nuttige organismen goed gedijen. Denk aan bijvoorbeeld luchtbevochtiging.
 9. Maak zo mogelijk gebruik van lok-/kweekplanten (Datura, graanpollen, Ricinus). Deze trekken schadelijke insecten aan, terwijl predatoren en parasieten zich op deze planten goed ontwikkelen.
 10. Houd er rekening meedat er met het oogsten, snoeien, dieven of bladplukken veel nuttige organismen van het bedrijf worden afgevoerd. Vul zonodig aan met nieuwe introducties van nuttige organismen.
 11. Natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijke stoffen met een bestrijdend, beschermend effect, zoals plantenextracten en mineralen (Spruzit, Savona, zwavel etc.). Hou rekening met hun eventuele schadelijkheid voor nuttige organismen.

Chemische bestrijding