Richtlijnen voor succesvolle geïntegreerde gewasbescherming

Wat is geïntegreerde gewasbescherming?

Geïntegreerde gewasbescherming is een gewasbeschermingsstrategie waarbij ziekten en plagen worden voorkomen en/of onderdrukt met zo min mogelijk schade voor mens, milieu en nuttige organismen.

Maatregelen

De maatregelen die ziekten en plagen voorkomen vormen de basis voor geïntegreerde gewasbescherming. Bij geïntegreerde gewasbescherming maakt de teler gebruik van alle gewasbeschermingstechnieken en strategieën waarbij de chemische bestrijding op de laatste plaats komt. Deze technieken en strategieën zijn onder andere: geleide bestrijding, cultuur- en bedrijfshygienische maatregelen, mechanische en biologische bestrijding en ter correctie chemische bestrijding. In deze richtlijnen van Koppert leest u alles over de onderdelen van de geïntegreerde gewasbescherming. Achtereenvolgens komen aan de orde:

Bovengenoemde richtlijnen zijn sterk gericht op zaken die de tuinder in de teelt kan beïnvloeden. Er zijn daarnaast ook nog andere belangrijke richtlijnen die bij moderne bedrijfsvoering de aandacht verdienen. En bij een juiste aanpak de tuinder een voorkeurspositie in de markt verschaffen. In dit verband zijn ook belangrijk: GLOBALGAP richtlijnen, en de HYGIËNECODE.